Uroczyste rozwiązanie konkursu 1 lutego odbyło się uroczyste rozwiązanie międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. "Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży".
W konkursie zaadresowanym dla dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych z terenu gminy Łomianki wpłynęło 71 prac inspirowanych legendami oraz poezją.
Jury oceniało pracę w trzech kategoriach: klasy 0 - 1, klasy 2 - 3 i klasy 4 - 7.
W kategorii klasy 0 - 1 nagrodzono:
I miejsce - Leonardo Rizzo z klasy 0b (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach)
II miejsce - Wojciech Skrzypczyński z klasy 1a (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach)
III miejsce - Magdalena Igielska z klasy 1 (Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim)

W kategorii klasy 2-3 nagrodzeni zostali:
I miejsce – Aleksandra Sokołowska z klasy 2c (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach)
II miejsce – Kacper Gutowski z klasy 3b (Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim)
III miejsce – Weronika Mazgajska z klasy 3b (Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim)

W kategorii klasy 4-7 nagrodzeni zostali:
I miejsce – Jagoda Aleksandrowicz z klasy 7 (Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim)
II miejsce – Natalia Zielińska z klasy 6a (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach)
III miejscePaulina Umięcka z klasy 6a (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach)

Dodatkowo za wykonane prace przestrzenne jury przyznało nagrody specjalne.
Otrzymali je:
Natasza Sałatka z klasy 2a(Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach)
Natalia Kowalczyk z klasy 2d (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach)
Zofia Zawistowska z klasy 2d (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach)
Thomas Karzełek z klasy 5 (Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim)

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia oraz dyplomy za udział w konkursie.

Podczas uroczystości goście zapoznali się z wystawą prac uczestników, laureaci wzięli również udział w inscenizacji legendy pt. „Podanie o Wiśle” poprzez wcielenie się w poszczególnych bohaterów podania.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom za pomysły, wspaniałe prace a opiekunom,  nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie dzieci do konkursu.
Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'Uroczyste rozwiązanie konkursu 'Rzeka Wisła w literaturze dla dzieci i młodzieży'