XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2024

W dniach 8-15 maja 2024 roku po raz 21. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obchodzony jest Tydzień Bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2024 odbywa się pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”. Hasło nawiązuje do stale rozwijających się bibliotek, które nie ograniczają się do tradycyjnych książek – promują różnorodność czytania, włączając w to audiobooki, e-booki, gry edukacyjne, oraz inne niestandardowe formy.

Autorem plakatu jest Łukasz Chmielewski.

8 maja obchodzony jest również Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.


Zmień rozmiar tekstu-+=