Czytamy razem (po angielsku)

Zapraszamy na drugie spotkanie w cyklu “Czytamy razem (po angielsku)”, czyli spotkanie z autorkami książek o Franku, Frani i Felixie: Dorotą Lipińską i Moniką Ufel. Spotkanie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 2-5 lat razem z opiekunami. Konieczny jest zapis pod nr 22 751 32 23 lub osobiście w bibliotece.

Inicjatywa oddolna realizowana w ramach projektu  „Biblioteka możliwości”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność


Zmień rozmiar tekstu-+=