Poznaj historię swojej okolicy cz. 2

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia z cyklu “Poznaj historię swojej okolicy!”

📆18 czerwca 2024 (wtorek) godz. 18.00

Prelekcja historyczna poświęcona historii Łomianek od pradziejów aż do schyłku XIX wieku. Wykorzystane zostaną reprodukcje map ilustrujących dawne Łomianki i zachodzące na przestrzeni wieków zmiany. Na deser zaproponujemy Quiz – Czy znasz te miejsca.

📆22 czerwca 2024 (sobota) godz. 10.00-12.00

Mieszkańcy dowiedzą się o zachowanych śladach z przeszłości i tych już nieistniejących: 1). Dom niemieckiego kolonisty Bischoffa 2). Dawny kościół parafialny z roku 1926 r. 3). Szkoła i kaplica ewangelicka 4). Remiza straży pożarnej przy ul.Warszawskiej 5). Przedwojenna synagoga żydowska i historia mieszkańców Łomianek wyznania mojżeszowego 6). Karczma Gocławskiego 7). Zachowane do dziś budynki (w samym centrum Łomianek) przy ul.Warszawskiej i związana z nimi historia.

Na oba wydarzenia wstęp wolny. Prowadzenie: Przemysław Mikusek Przewodnik Kampinoski.

Inicjatywa oddolna „Poznaj historię swojej okolicy” realizowana w ramach projektu „Biblioteka możliwości” przez Bibliotekę Publiczną w Łomiankach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Narodowe Centrum Kultury | NPRCz 2.0


Zmień rozmiar tekstu-+=