Biblioteka jest (w) BLISKO

Z wielką radością informujemy, że nasz wniosek, który złożyliśmy w programie BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury otrzymał pozytywną opinię i został wybrany do realizacji 🙂

W programie otrzymamy dofinansowanie w wysokości 132 400,00 zł !!! (podzielonym na dwa lata – w 2023 roku dofinansowanie wyniesie 67 300,00 zł a w 2024 roku – 65 100,00 zł).

Celem programu BLISKO jest wzmocnienie roli bibliotek jako “trzeciego miejsca”, przyczyniającego się do rozwoju czytelnictwa oraz promocji literatury, a także podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców.

Nasz projekt nosi nazwę “Biblioteka możliwości”. W ramach projektu zorganizujemy spotkania autorskie, warsztaty literackie, artystyczne, proekologiczne oraz komiksowe, a także wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju – wizyty studyjne, spotkania regionalne. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy odkrywać i rozwijać swoje talenty.

Więcej o programie:

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko


Zmień rozmiar tekstu-+=