O projekcie

Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Poprzez realizację zadania “Biblioteka możliwości” chcemy stworzyć przestrzeń do odkrywania i rozwijania pasji poprzez organizację różnorodnych działań edukacyjnych i animacyjnych zarówno w przestrzeni bibliotecznej, jak i poza nią. W skład tych działań wejdą spotkania autorskie, warsztaty literackie, artystyczne, proekologiczne oraz komiksowe. Głównym założeniem projektu jest integracja międzypokoleniowa, a także między pracownikami lokalnych instytucji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Narodowe Centrum Kultury
NPRCz 2.0
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

“Biblioteka możliwości”
DOFINANSOWANIE
132 400 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
147 540 zł
DATA PODPISANIA UMOWY
sierpień 2023

Realizacja zadania nastąpi w czterech cyklach:

1. RAZ, DWA, TRZY, KOMIKS TWORZYSZ TY! – cykl co najmniej czterech warsztatów komiksowych/mangowych dla młodzieży. Zależy nam, by z takimi warsztatami dotrzeć do każdej szkoły na terenie gminy, a z pasjonatami tego typu twórczości móc pracować systematycznie w

cyklu kilku spotkań. Biblioteka od ponad dwóch lat sukcesywnie rozbudowuje księgozbiór o komiksy oraz mangi, które są coraz chętniej wypożyczane. Wierzymy, że takie zajęcia pokażą młodym ludziom, że w bibliotece jest miejsce na kreatywność i możliwość wyrażenia siebie.

2. KUŹNIA TALENTÓW – cykl międzypokoleniowych warsztatów służących odkrywaniu i pielęgnowaniu talentów oraz pasji wśród mieszkańców m.in. warsztaty pisarskie dla osób dorosłych oraz seniorów, warsztaty artystyczne m.in. tworzenia karykatur, rękodzieła. Chcemy wykorzystać dostępną w bibliotece literaturę, aby pokazać uczestnikom, iż książki to świetne źródło inspiracji. Ponadto, książki to nie tylko powieści, ale także wartościowe poradniki, dzięki którym można rozwijać swoje umiejętności.

3. BIBLIOTEKA? NATURALNIE! – cykl warsztatów kształtujących postawy proekologiczne m.in. warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków dla dorosłych oraz międzypokoleniowe artystyczne warsztaty recyclingowe. Działania proekologiczne są bardzo ważne we współczesnym świecie i stają się także tematem wielu powieści. Biblioteka aktywnie włącza się w działania proekologiczne w czasie

pikników miejskich, przygotowuje wystawy książek z okazji wszystkich ekologicznych świąt, a także słynie z wspaniałych roślin zdobiących jej wnętrza. Warsztaty takie staną się doskonałym uzupełnieniem, zwłaszcza, że kierowane będą nie tylko do dzieci, które z ekologią mają styczność choćby w placówkach edukacyjnych.

4. CZYTANIE? LUBIĘ TO! – diagnoza w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wykazała, iż dorośli czytelnicy bardzo liczą na możliwość spotkań autorskich. Chcielibyśmy zaproponować im cykl co najmniej 2 spotkań autorskich, a także co najmniej jedno spotkanie zaproponować dzieciom ze szkół z terenów wiejskich najbardziej oddalonych od biblioteki tj. Dziekanów Polski oraz Sadowa.

Zmień rozmiar tekstu-+=