Praktyki zawodowe

Biblioteka Publiczna w Łomiankach przyjmuje na praktyki zawodowe uczniów szkół średnich, słuchaczy szkół pomaturalnych oraz studentów kierunków: „Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo” i „Informacja Naukowa”.

Podczas praktyk studenci oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcjonowania Biblioteki realizują pod kierunkiem bibliotekarzy zadania praktyczne w ramach pomocy w wykonywaniu bieżących prac instytucji.

Program praktyk obejmuje zapoznanie m.in. z:
– codziennym funkcjonowaniem biblioteki
– nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów
– systemem bibliotecznym MATEUSZ oraz nośnikami informacji i ich przetwarzaniem
– sposobami prowadzenia dokumentacji elektronicznej, opracowywania sprawozdawczości statystycznej
– formami promocji Biblioteki
– wyspecjalizowanymi sferami działalności Biblioteki

Ścisły program praktyk jest dostosowywany indywidualnie do wymagań instytucji kierującej.

Kontakt ws praktyk:
tel. 22 751 32 23,
biblioteka@poczta.lomianki.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: “praktyki zawodowe”)

Zmień rozmiar tekstu-+=