Wolontariat

“WOLONTARIAT TO NIE TYLKO PRACA, ALE RÓWNIEŻ PRZYGODA, KTÓRA POZWALA NA POZNANIE NOWYCH LUDZI I MIEJSC”

Henryk Sienkiewicz

Jeśli interesujesz się literaturą i chciałbyś spędzić trochę swojego wolnego czasu w otoczeniu książek, przekonać się, jak działa biblioteka od środka i poznać tajniki pracy bibliotekarza – zapraszamy do współpracy.

Do głównych zadań wolontariuszy należeć będą:

  • porządkowanie księgozbioru bibliotecznego
  • pomoc w przygotowaniu materiałów do pracy z dziećmi, dekoracji oraz rekwizytów do zajęć
  • pomoc w organizacji wydarzeń bibliotecznych oraz imprez kulturalnych
  • przygotowywanie zbiorów do opracowania
  • pomoc w doborze książek, gier planszowych, filmów i audiobooków

W naszej bibliotece wolontariuszem może zostać każda chętna osoba w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, która ukończyła 13 rok życia i zgłosiła chęć współpracy. Chęć podjęcia wolontariatu można zgłosić osobiście w placówce Biblioteki Głównej, mailowo na adres biblioteka@poczta.lomianki.pl bądź telefonicznie 22-751-32-23.

Po określeniu zasad wzajemnej współpracy następuje podpisanie niezbędnych dokumentów, które zostaną przekazane wolontariuszowi do podpisania podczas jednego ze spotkań organizacyjno-rekrutacyjnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest dodatkowo zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystcznych i opinii o wykonywanej pracy.

Posiadanie własnej karty bibliotecznej mile widziane.

Najbliższe spotkanie informacyjno-organizacyjne odbędzie się w środę 03.04.2024 r. o godzinie 16:00. Obowiązują zapisy.

Zmień rozmiar tekstu-+=