Zbiory

Biblioteka Publiczna w Łomiankach gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Posiada literaturę piękną w języku polskim i angielskim, naukową i popularnonaukową oraz zbiory multimedialne. Zbiory udostępniane są na miejscu i na zewnątrz. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek.

Zbiory literatury naukowej i popularnonaukowej zawierają książki z następujących dziedzin: filozofii, religioznawstwa, psychologii, socjologii, statystyki, ekonomii, polityki, prawa, administracji, oświaty i wychowania, etnografii i folkloru, nauk matematyczno-przyrodniczych, medycyny, techniki, rolnictwa, gospodarstwa domowego, sztuk pięknych, teorii i historii literatury, geografii, historii, muzyki, historii sztuki. Do dyspozycji uczniów szkół podstawowych i średnich jest zestaw lektur szkolnych, opracowań, analiz i interpretacji utworów oraz konteksty literackie.

Biblioteka prenumeruje czasopisma, które (poza bieżącymi) można wypożyczać do domu.

W 1997 biblioteka rozpoczęła komputeryzację zbiorów wypożyczalni w Łomiankach. Od 2003 roku komputerowa baza danych zawiera opisy katalogowe wszystkich książek będących w zbiorach Biblioteki oraz Filii nr 1 i Filii nr 2.

Zmień rozmiar tekstu-+=